Algemene voorwaarden.


Algemene voorwaarden van Prinses-Lillifee.nl
 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing indien u een koopovereenkomst met Prinses-Lillifee.nl aangaat.
De voorwaarden zijn bedoeld om de relatie tussen u als klant en Prinses-Lillifee.nl te regelen.
Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de order heeft gegeven/geplaatst. 
Als u bij Prinses-Lillifee.nl een artikel bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde verkoopvoorwaarden. 
Op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. 
Koopovereenkomsten worden alleen aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.
 
Garantiebepalingen.
 
Prinses-Lillifee.nl garandeert dat de producten in goede staat aan de opdrachtgever worden verzonden. Alle producten hebben een garantie van een jaar tenzij anders is overeengekomen met leveranciers.. Als er toch iets mankeert aan een product dan zal dit volgens de garantie bepalingen van de importeur/leverancier worden opgelost.

 
Productprijzen. 
Alle genoemde productprijzen zijn in euro's en inclusief 6% of 21% BTW, maar exclusief verzend- en administratiekosten. 
Prinses-Lillifee.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor verkeerde prijzen die berusten op kennelijke schrijffouten, telfouten of zetfouten. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
                                                                                       
Als u een bestelling plaatst, krijgt u van ons een e-mail ter bevestiging met daarin de levertijd vermeld. Uw bestelling afhalen is ook mogelijk na overleg.


Levering en leveringsvoorwaarden.
 
Als Prinses-Lillifee.nl het/de door u bestelde artikel/en op voorraad heeft, wordt/worden deze na ontvangst van de betaling direct verstuurd. Indien wordt afgeweken van bovenstaand of als het artikel niet voorradig is, wordt u hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld. 
Overschrijding van de leveringstermijn die niet aan Prinses-lillifee.nl kan worden toegerekend in overeenstemming met de algemene voorwaarden, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding. 
Prinses-Lillifee.nl houdt zich het recht voor om in gedeelten te leveren. Echter deelleveringen onder de E 100,00 vinden niet plaats wanneer een artikel niet voorradig is en levering hiervan op korte termijn verwacht wordt. Indien u wel een deellevering wenst vragen wij u een bijdrage van E 4,95 voor de extra verzendkosten. 
Indien de opdrachtgever de bestelde zaken niet op het overeengekomen tijdstip van levering in ontvangst neemt, worden de bestelde zaken voor zijn rekening en risico ter zijner beschikking gehouden. 
Bestellingen worden na verpakking overgegeven aan TNT post of de DPD. Het speelgoed zal worden bezorgd op het door u opgegeven adres. Accepteer nooit beschadigde pakketten, wij kunnen dan geen garantie meer geven. 
Uw bestellingen kunnen ook ( na afspraak via telefoon of mail) worden afgehaald. Zie ook de extra pagina: Contact
 
Zichttermijn.
 
Indien u een product met een voor Prinses-Lillifee.nl geldige reden niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product na overleg met Prinses-Lillifee.nl binnen veertien (14) na aflevering aan Prinses-Lillifee.nl retour te zenden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, het product in de originele verpakking verpakt is en het product geen ge/verbruikssporen vertoont. Indien dit niet het geval is zal Prinses-Lillifee.nl een gereduceerd bedrag terug storten. Het bedrag dat wordt overgemaakt zal binnen 14 werkdagen worden teruggestort. De verzend- en administratiekosten en de kosten van het retourzenden komen voor uw rekening. 
Retourzenden kan pas na telefonisch overleg. Ongefrankeerde en niet voldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
 

Productiefouten.
 
Onder productiefouten verstaat Prinses-Lillifee.nl een fout die tijdens de productie werd gemaakt, waardoor het product niet datgene doet waarvoor het is gemaakt.
 
Accepteer nooit beschadigde pakketten, Prinses-Lillifee.nl geeft dan geen garantie meer. 
Als het artikel defect is, tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is of een productiefout vertoont moet u dit binnen 3 dagen na aflevering via een e-mail aan Prinses-Lillifee.nl melden en aangeven wat er fout is. Indien de opdrachtgever ingeval van zichtbare en/of onzichtbare gebreken niet binnen 3 dagen na levering de gebreken schriftelijk meldt, vervalt ieder recht op reclamering.  
Reclameringen dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijs bij Prinses-Lillifee.nl te worden gedeponeerd. Prinses-Lillifee.nl dient in staat te worden gesteld ingediende reclameringen te kunnen controleren.  
De klachten met betrekking tot een deel der geleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.  
De aansprakelijkheid van Prinses-Lillifee.nl  is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed of een onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander ter beoordeling van Prinses-Lillifee.nl. 
Kleurverschillen en of hout(nerf)verkleuringen vallen niet onder productiefouten, wij kunnen hier helaas niet voor instaan.
 
Waarschuwingen algemeen en aansprakelijkheid.
 
Speelgoed kan niet geschikt zijn voor kinderen onder de 3 jaar, deze kunnen kleine onderdelen bevatten, let hierop bij de aanschaf van uw speelgoed. 
Gebruik onder de 3 jaar alleen onder voortdurend toezicht. 
Prinses-Lillifee.nl acht zich niet aansprakelijk voor, de door uit gebruik van het speelgoed voortvloeiende ongelukken en/of schade, in welke hoedanigheid dan ook.
 
Betalingen.
 
Iedere bestelling wordt door Prinses-Lillifee.nl bevestigd door middel van een e-mail. In deze e-mail wordt het product, het bankrekening nummer, het aankoop bedrag en de verzendkosten vermeld. 
Eerst na volledige betaling van alle goederen en evt. verzendkosten, vindt de overdracht van goederen plaats. Tenzij u in de bestelling aangeeft de bestelling in de winkel op te willen halen. De bestelling blijft dan 7 dagen op u wachten. Na die 7 dagen wordt het weer retour in de winkel gelegd tenzij via mail iets anders is afgesproken.
Indien u van ons antwoord heeft ontvangen dat uw bestelling op voorraad is, dient uw betaling binnen 7 dagen na deze kennisgeving te worden overgemaakt. Als betaling van de bestelling niet binnen de termijn is voldaan vervalt deze bestelling. 
U kunt kiezen uit 3 betalingsvormen; te weten
1.      Vooruitbetaling per bank/giro.
U betaalt vooruit per bank onder vermelding van het ordernummer naar rekeningnummer 62.48.72.149 t.n.v. Het Houten Speelgoedparadijs te Almere. Zodra uw betaling is bijgeschreven wordt uw bestelling direct verstuurd.

2.      Ideal.
U betaalt via Ideal voor 16.00 uur en alles wordt dezelfde dag nog verstuurd als het op voorraad is. U hoeft niks in te vullen want bij Ideal is dat allemaal voor u gedaan.

3.    Contant bij afhalen.
Tijdens de bestelling kunt u voor aangeven of u uw bestelling wilt komen afhalen. In overleg met u wordt dan de dag en het tijdstip bepaald waarop uw bestelling voor u klaar staat. U kunt bij ons pinnen.
 

Verzend- en  administratiekosten

Voor bestellingen binnen Nederland werken wij met 3 staffels voor verzend- en administratiekosten ongeacht of uw bestelling per pakketpost of brievenbuspost verstuurd wordt. Voor bestellingen naar België werken we met 5 staffels.

Verzend- en administratiekosten voor Nederland. 

Voor het bedrag van € 0,01 t/m € 29,99 zijn de kosten € 6,95 
Voor het bedrag van € 29,99 t/m € 50,00 zijn de kosten € 4,75 
Voor het bedrag boven de € 50,01 zijn geen kosten verschuldigd. 
Onder de € 100,00 vinden geen deelleveringen plaats. Indien u wel een deellevering wenst vragen wij een bijdrage van € 4,95 voor de extra verzendkosten. 

Verzend- en administratiekosten voor België: 

Voor het bedrag van € 0,01 t/m € 29,99 zijn de kosten € 12,50 
Voor het bedrag van € 29,99 t/m € 49,99 zijn de kosten : € 10,50 
Voor het bedrag van € 50,00 t/m € 74,99 zijn de kosten : € 7,50 
Voor het bedrag van € 75,00 t/m € 124,99 zijn de kosten : € 4,- 
Boven de € 125,- zijn er geen verzendkosten. 
Er vinden geen deelleveringen plaats.


Privacy.
 
Prinses-Lillifee.nl zal de persoonsgegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en nooit beschikbaar stellen aan derden. Persoonsgegevens worden door Prinses-Lillifee uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van bestellingen en reclame/mailing doeleinden van Prinses-Lillifee.nl zelf.

Prinses-Lillifee.nl is onderdeel van Het Houten Speelgoedparadijs B.V.
Sinaasappelstraat 7  1326 GN  Almere  036 5245385 (kijk bij contact voor onze telefonische bereikbaarheid)  info@hethoutenspeelgoedparadijs.nl
 KvK. 39079065 BTW nr. NL810734072B01